Registar povlastica (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Lana Podgoršek za Ministarstvo poduzetništva i obrta

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo poduzetništva i obrta trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Lana Podgoršek

Za: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) sve informacije
prepoznate u Registar povlastica - Pravilnik o obliku i načinu
vođenja registra povlastica (NN 101/1995). Također Vas želim
podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva
za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih
skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr,
mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome Vas molim da pošaljete
link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,

Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Davor Nikolić
Ministarstvo poduzetništva i obrta


Attachment Rje enje Podgor ek.pdf
238K Download View as HTML


Poštovana,

u privitku dostavljamo rješenje Vašeg zahtjeva.

S poštovanjem,

D. Nikolić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Neobicno je da ne posjeduju informaciju o registru povlastica, s obzirom jer je na temelju članka 10.stavka 2.Zakona o obrtu ("Narodne novine",br.77/93),ministar gospodarstva donesao Pravilnik o obliku i načinu vođenja registra povlastica (NN 101/1995), s datumom stupanja na snagu 13.12.1995.

Navedenim Pravilnikom propisuju se oblik i nađin vodenja registra povlastica koje se izdaju za obavljanje povlaštenih obrta.

http://goo.gl/A6XL35

Znaci li to da Ministarstvo nikada nije vodilo registar povlastica sukladno ovom pravnom aktu?

Link to this

Od: Lana Podgoršek

Poštovani Davor Nikolić,

potvrđujem primitak rješenja u kojem tijelo javne vlasti odbija
zahtjev zbog ne posjedovanja tražene informacije.

Međutim, na temelju članka 10.stavka 2.Zakona o obrtu ("Narodne
novine",br.77/93), ministar gospodarstva je donio Pravilnik o
obliku i načinu vođenja registra povlastica (NN 101/1995), s
datumom stupanja na snagu 13.12.1995.
Navedenim Pravilnikom propisuju se oblik i način vođenja registra
povlastica koje se izdaju za obavljanje povlaštenih obrta.

Znači li to da Ministarstvo poduzetništva i obrta nije vodilo
registar povlastica sukladno ovom pravnom aktu?

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Davor Nikolić
Ministarstvo poduzetništva i obrta

Poštovana,

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o obrtu (''Narodne novine'', broj 143/13), obrti u smislu ovoga Zakona su: slobodni obrti za obavljanje kojih se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit; vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, vezani obrti za obavljanje kojih se traži odgovarajuća srednja stručna sprema i vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži majstorski ispit te povlašteni obrti koje obrtnik smije obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija je nadležnost propisana posebnim propisom ovisno o djelatnosti. Popis povlaštenih obrta sadrži Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice (»Narodne novine«, broj 42/08).

Ovo javnopravno tijelo ne vodi registar povlastica jer isti ne postoji, ali postoje evidencije o izdanim povlasticama, odnosno dozvolama, (odobrenjima, licencama i sl.) koje vode ministarstva u čijoj nadležnosti je obavljanje određenih djelatnosti navedenih u Pravilniku.

S poštovanjem,

Davor Nikolić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovani,

šaljem ispravak zahtjeva na temelju dostavljenih informacija:

Molim Vas dostavu, u elektronskom obliku (csv, xls), evidencije o
izdanim povlasticama koje vodi Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Također Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete:

1) Podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje najkasnije u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i pokrenuti drugostupanjski postupak, i/ili
2) Podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje jer tijelo ne poštuje propisane zakonske rokove.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Za slanje predstavke ne postoji rok, možete je poslati čak i kada istekne rok za žaljenje. Kako bismo vam olakšali, kreirali smo ovaj online obrazac za slanje predstavke:
https://imamopravoznati.typeform.com/to/...

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

Lana Podgoršek - komentar ()

Predstavka je poslana Povjerenici za informiranje 13.06.2016.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poduzetništva i obrta može: