Rješenja MZOE o odstrjelu velikog vranca

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Za:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb, Hrvatska

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informacije:

I.) Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike povodom
zahtjeva za izdavanje dopuštenja za odstrjel velikog vranca
(Phalacrocorax carbo) za sljedeće ribnjake (15):

1. Kaniška Iva Hrastinac 155 ha Garešnica 467 ha
2. Kupa (Draganići)
3. Ribnjak Poljana
4. Ribnjaci Crna Mlaka
5. Končanica
6. Kostanj – Dubrava (Vukušinac)
7. Donji Miholjac
8. Sisčani
9. Ribnjak Blagorodovac
10. Ribnjak Štefanje
11. Vrbovljani
12. Grudnjak
13. Pisarovina
14. Lipovljani
15. Baranjski ribnjak (poznat kao i Podunavlje/PP Kopački rit)

te

II.) Elaborat uz zahtjeve za izdavanje dopuštenja za odstrel
velikog vranca (Phalacrocorax carbo) radi smanjenja štete na
slatkovodnim ribnjacima u Republici Hrvatskoj

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Udruga Biom

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment biom dopis.pdf
236K Download View as HTML


Poštovani,

 

U prilog dostavljamo dopis te putem Jumbo maila zatraženo:
[1]https://jumboiskon.tportal.hr/download/2...

 

 

Lijep pozdrav,

 

Katarina Ljubos

Pristup informacijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

References

Visible links
1. https://jumboiskon.tportal.hr/download/2...

Spojite s ovim

Od: Udruga BIOM

Za: Pristup Informacijama

Poštovana gospođo Ljubos,

sukladno članku 24. Zakona o pravu na pristup informacijama molimo
vas dopunu pružene informacije budući da na drugi dio postavljenog
zahtjeva niste odgovorili. Tražili smo:

Elaborat uz zahtjeve za izdavanje dopuštenja za odstrjel velikog
vranca (Phalacrocorax carbo) radi smanjenja štete na slatkovodnim
ribnjacima u RH).

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment HRVATSKA GODPODARSKA KOMORA Elaborat za vrance na ribnjacima.pdf
5.3M Download View as HTML


Poštovani,

Isprike omaškom elaborat nije poslan te ga dostavljamo u privitku ovoga maila.

Lijep pozdrav,

Katarina Ljubos
Pristup informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: