Za:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb, Hrvatska

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informacije:

I.) Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike povodom zahtjeva za izdavanje dopuštenja za odstrjel velikog vranca (Phalacrocorax carbo) za sljedeće ribnjake (15):

1. Kaniška Iva Hrastinac 155 ha Garešnica 467 ha
2. Kupa (Draganići)
3. Ribnjak Poljana
4. Ribnjaci Crna Mlaka
5. Končanica
6. Kostanj – Dubrava (Vukušinac)
7. Donji Miholjac
8. Sisčani
9. Ribnjak Blagorodovac
10. Ribnjak Štefanje
11. Vrbovljani
12. Grudnjak
13. Pisarovina
14. Lipovljani
15. Baranjski ribnjak (poznat kao i Podunavlje/PP Kopački rit)

te

II.) Elaborat uz zahtjeve za izdavanje dopuštenja za odstrel velikog vranca (Phalacrocorax carbo) radi smanjenja štete na slatkovodnim ribnjacima u Republici Hrvatskoj

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Udruga Biom

Pristup Informacijama, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

U prilog dostavljamo dopis te putem Jumbo maila zatraženo:
[1]https://jumboiskon.tportal.hr/download/2...

 

 

Lijep pozdrav,

 

Katarina Ljubos

Pristup informacijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

References

Visible links
1. https://jumboiskon.tportal.hr/download/2...

Za: Pristup Informacijama

Poštovana gospođo Ljubos,

sukladno članku 24. Zakona o pravu na pristup informacijama molimo vas dopunu pružene informacije budući da na drugi dio postavljenog zahtjeva niste odgovorili. Tražili smo:

Elaborat uz zahtjeve za izdavanje dopuštenja za odstrjel velikog vranca (Phalacrocorax carbo) radi smanjenja štete na slatkovodnim ribnjacima u RH).

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Pristup Informacijama, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Isprike omaškom elaborat nije poslan te ga dostavljamo u privitku ovoga maila.

Lijep pozdrav,

Katarina Ljubos
Pristup informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org