Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb Molim dostaviti izvješća o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sklopljeno...
Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb Molim dostaviti izvješća o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sklopljeno...
Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb Tražim da dostavite test razmjernosti i javnog interesa navedenog u odgovoru kojim se odbacuje zahtjev Ugovor o...
Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb Tražim dostavljanje testa razmjernosti i javnog interesa kojeg Agencija za ugljikovodike navodi u odgovoru koji...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje