Test razmjernosti i javnog interesa i mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost za Ponuda Vermilion prvo javno nadmetanje kopno

Gđa. Šimić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Agencija za ugljikovodike, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Tražim dostavljanje testa razmjernosti i javnog interesa kojeg Agencija za ugljikovodike navodi u odgovoru kojim se odbacuje zahtjev Ponuda Vermilion prvo javno nadmetanje kopno, od 15. listopada 2017. Iz kojeg je vidljivo koji parametri koji se tiču javnog interesa ulaze u izračun odnosa, a prema čijem izračunu prevladava količina štete za zaštićene interese RH i investitora.

Tražim dostavljanje mišljenja Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost koje je, prema članku 16 (1) ZPPI-a, prethodilo provedbi testa razmjernosti i javnog interesa provedenog za zahtjev Ponuda Vermilion prvo javno nadmetanje kopno, od 15. listopada 2017.

Zahvaljujem na odgovoru,

Gđa. Šimić