Agencija za zaštitu okoliša

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Zaštita okoliša i održivi razvoj and tijelo javne vlasti koje više nije aktivno

Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Agencija za zaštitu okoliša. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu preuzela je sva prava i obaveze navedene državne institucije (AZO).

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

5 zahtjeva
Predstavka je poslana Povjerenici za informiranje 13.06.2016.
Danas je zaprimljeno rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija zalba radi "sutnje uprave" kao neosnovana. Povjerenik u bitnome navodi da...
Katalog otpada (otvaranje baze podataka)
Agencija za zaštitu okoliša je odgovorio podnositelju Lana Podgoršek dana .
Uspješan.
Poštovana gospođo Podgoršek,   Katalog otpada je propisan Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15) koji je dostupan na poveznici: [1]http://narod...
Klasa: 032-03/15-02/31 Urbroj: 366-01-1-15-4 Zagreb, 22. listopad 2015. Poštovani, crveni popisi dostupni su za preuzimanje samo u pdf formatu kako b...
Baza laboratorija (otvaranje baze podataka)
Agencija za zaštitu okoliša je odgovorio podnositelju Kaja Pavlinić dana .
Uspješan.
Poštovana, U privitku Vam dostavljam exportiranu kompletnu traženu bazu u xlsx formatu, prema Vašem zahtjevu. Srdačan pozdrav, Branka Ilakovac, dipl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje