Poštovani,   sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u privitku dostavljamo traženo.   S poštovanjem, Kabinet direktora    ...
Poštovana, tražena informacija je u privitku. S poštovanjem, Službenik za informiranje Ivana Najman, dipl.iur.
Poštovana, tražena informacija je u att. S poštovanjem, Ivana Najman, dipl.iur. Službenik za informiranje

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?