Broj donesenih odluka o zahtjevima za subvencioniranje kredita 2017

Marija Štefanović je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Marija Štefanović

Za: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb

Zanima me broj donesenih odluka o odobravanju, odnosno neodobravanju subvencioniranja stambenih kredita sukladno Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita (NN br. 65/17) zaključno sa danom 12.09.2017.god.

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora!

S poštovanjem,

Gđa. Štefanović

Opći poslovi, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

tražena informacija je u privitku.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Ivana Najman, dipl.iur.

prikazati citirane dijelove