Argyruntum, Starigrad Paklenica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Financijski izvještaj 2015.
Odgovor Argyruntum, Starigrad Paklenica prema Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

Poštovana, U prilogu vam dostavljamo traženi Financijski izvještaj za 2015.godinu. S poštovanjem, Marina Tomić, službenik za informiranje BILANCA...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?