Financijski izvještaj 2015.

Zahtjev za pristup informacijama od Lana Podgoršek za Argyruntum, Starigrad Paklenica

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Argyruntum

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Financijski izvještaj za 2015. godinu.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Argyruntum d.o.o., Argyruntum, Starigrad Paklenica

2 privitaka

Poštovana,
U prilogu vam dostavljamo traženi Financijski izvještaj za
2015.godinu.

S poštovanjem,
Marina Tomić, službenik za informiranje

prikazati citirane dijelove