Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zdenka Radoš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Baranjska čistoća, Beli Manastir kao dio skupine poslane na 254 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Baranjska čistoća, Beli Manastir

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Ružica Bartolić, Baranjska čistoća, Beli Manastir

2 privitaka

Poštovana,

 

S obzirom da ste nam dana 13. srpnja 2017.g. poslali zahtjev za pravo na
pristup informacijama, u privitku vam šaljem naš Zahtjev te molimo da ga
popunite i vratite na e-mail: [1][Baranjska čistoća e-mail za zahtjeve]

 

 

 

Lijep pozdrav,

 

Ružica Bartolić, službenik za informiranje

 

[2]LogoCISTOCAMALI

Republike 11, 31300 Beli Manastir

tel: +38531700810, fax: +38531700809,

e-mail: [3][Baranjska čistoća e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
1. mailto:[Baranjska čistoća e-mail za zahtjeve]
3. mailto:[Baranjska čistoća e-mail za zahtjeve]

Za: Ružica Bartolić

Poštovana,

Ne razumijem zašto šaljete obrazac za zahtjev kada sam dostavila svoj zahtjev elektronskim putem što se smatra podnošenjem pisanog zahtjeva.

Koji zakonski propis nalaže ispunjavanje obrasca?

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

Ružica Bartolić, Baranjska čistoća, Beli Manastir

Poštovana,
Sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Baranjska čistoća d.o.o. obavještava korisnike o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija kako slijedi:
Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem zahtjeva Baranjskoj čistoći d.o.o. Beli Manastir i to usmeno ili u pisanom obliku na predviđenom obrascu:
- Putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Baranjska čistoća d.o.o., Republike 11, 31 300 Beli Manastir
- Putem telefaksa na broj: 031 700 810
- Putem elektroničke pošte na adresu službenika za informiranje: [Baranjska čistoća e-mail za zahtjeve]
- Osobno kod službenika za informiranje radnim danom od 7:00 do 15:00 sati
- Obrazac se može dobiti i kod službenika za informiranje.
Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:
- Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
- Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
- Ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

• Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
• Baranjska čistoća d.o.o. ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) objavljenim u Narodnim novinama broj 12/14.
Službenikom za informiranje u Baranjska čistoća d.o.o. određena je Ružica Bartolić, voditeljica kadrovskih i pravnih poslova.

S poštovanjem,
Ružica Bartolić, službenik za informiranje

prikazati citirane dijelove

Za: Ružica Bartolić

Poštovana,

Posnošenje zahtjeva na obrascu nije obavezno prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Stoga vas molim da me obavijestite je li zahtjev uredno zaprimljen a ako nije zašto nije...

Također budite slobodni upotrijebiti pravilo pomoći neukoj stranci prema ZUP-u ako sam nešto pogrešno poslala.

Molim vas očitanje.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

Ružica Bartolić, Baranjska čistoća, Beli Manastir

2 privitaka

Poštovana,

 

U privitku vam šaljem našu obavijest o načinu podnošenje prigovora
potrošača koja stoji vidljivo istaknuta u našim poslovnim prostorijama.

 

 

Lijep pozdrav,

 

Ružica Bartolić, službenik za informiranje

 

[1]LogoCISTOCAMALI

Republike 11, 31300 Beli Manastir

tel: +38531700810, fax: +38531700809,

e-mail: [2][Baranjska čistoća e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
2. mailto:[Baranjska čistoća e-mail za zahtjeve]

Ružica Bartolić, Baranjska čistoća, Beli Manastir

2 privitaka

 

 

From: Ružica Bartolić [mailto:[Baranjska čistoća e-mail za zahtjeve]]
Sent: Monday, July 17, 2017 9:16 AM
To: 'Zdenka Radoš' <[ZPPI #3983 email]>
Subject: odgovor na zahtjev

 

Poštovana,

 

U privitku vam šaljem našu obavijest o načinu podnošenje prigovora
potrošača koja stoji vidljivo istaknuta u našim poslovnim prostorijama.

 

 

Lijep pozdrav,

 

Ružica Bartolić, službenik za informiranje

 

[1]LogoCISTOCAMALI

Republike 11, 31300 Beli Manastir

tel: +38531700810, fax: +38531700809,

e-mail: [2][Baranjska čistoća e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
2. mailto:[Baranjska čistoća e-mail za zahtjeve]