Dom za smještaj starijih i nemoćnih Barbara Kolarek, Malinska

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Javne ustanove, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao Barbara Kolarek

Datum brisanja subjekta: 8.6.2015. (izvor: MozaikVeza.hr)

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.