Poštovani, Za traženu lokaciju (katastarska čestica br. 958 , zk.ul. br. 1415, k.o. Grad Bjelovar) Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno u...
Akumulacije Samarica i Miletinac
Odgovor Bjelovarsko-bilogorska županija prema Darko Podravec dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, zaprimili smo Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama i mogu Vas izvjesiti kako Bjelovarsko-bilogorska županija ne raspolaže s dokumen...
Poštovani, Sukladno Vašem upitu od dana 21. travnja, a koji ste podnijeli pozivajući se na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, pozivate se...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?