Izdavanje za medijske, promotivne i usluge informiranja

Pisani zahtjev podnositelja Uredništvo grad-bjelovar.com za Bjelovarsko-bilogorska županija

Zahtjev je odbijen od strane Bjelovarsko-bilogorska županija.

Od: Uredništvo grad-bjelovar.com

Temeljem naputka GONG-a, a zbog upita naših čitatelja, molimo vas
informacije za vašim izdvajanjima za intelektualne, medijske,
promotivne i usluge informiranja u zadnjih pola godine,
specificirano prema pojedinim medijima,iznosima i periodima?

S poštovanjem,
Za čitatelje, Uredništvo Portala i komunikacijske građanske
platforme www.grad-bjelovar.com

Spojite s ovim

Od: Romana Pavlović
Bjelovarsko-bilogorska županija

Poštovani,
Sukladno Vašem upitu od dana 21. travnja, a koji ste podnijeli pozivajući se na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, pozivate se navedeni zahtjev ispraviti sukladno članku 20. Zakona na koji se pozivate.
Naime, Odredbom članka 18. istog Zakona propisan je obvezni sadržaj pisanog zahtjeva.
S obzirom da Vaš zahtjev od 21. travnja ne sadrži Zakonom propisane obavezne sastavne dijelove, pozivate se na ispravak istog.

S poštovanjem

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Tijelo javne vlasti zeli da dostavite podatke o podnositelju zahtjeva:
- ako je pravna osoba: naziv pravne osobe (tvrtke) i sjediste (adresa) (napomenite da zelite odgovor elektronskim putem)
- ili ako saljete kao fizicka osoba, tada dostavite: ime i prezime te adresu (napomenite da zelite odgovor elektronskim putem) - ako ste fizicka osoba i ako dostavljate adreu putem portala Imamo pravo znati, prijavite zahtjev administratorima (klikom na tipku "Prijavite ovaj zahtjev"s desne strane) kako bi administratori mogi cenzurirati vasu adresu, te se upoznajte s ovim smjernicama:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...
http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Link to this

Od: Uredništvo grad-bjelovar.com

Za: Bjelovarsko-bilogorska županija

Portal je u sastavu IZHR mreže Portala i kontakt podaci koji su
navedeni u kontakt podacima na grad-bjelovar.com su [email address]
i [email address] .
Iz toga razloga molimo da nam dostavite prethodno tražene
informacije.

S poštovanjem,

Uredništvo grad-bjelovar.com

Spojite s ovim

Od: Romana Pavlović
Bjelovarsko-bilogorska županija

Poštovani,
Sukladno Vašem upitu od dana 21. travnja, a koji ste podnijeli pozivajući se na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, pozivate se navedeni zahtjev ispraviti sukladno članku 20. Zakona na koji se pozivate.
Naime, Odredbom članka 18. istog Zakona propisan je obvezni sadržaj pisanog zahtjeva.
S obzirom da Vaš zahtjev od 21. travnja ne sadrži Zakonom propisane obavezne sastavne dijelove, pozivate se na ispravak istog.
S obzirom da ponovno niste ispunili zakonom propisanu Odredbu iz članka 18. pozivate se da istu ispunite.

Članak 18.
(1)
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog
zahtjeva nadležnom tijelu.
(2)
Ako je
zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako
je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
(3)
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev
podnosi, podatke
koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe
podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
(4)
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti
je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
(5)
Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis
predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje
obveze, izrade
analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

S poštovanjem

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Uredništvo grad-bjelovar.com može:
Bjelovarsko-bilogorska županija može: