Centar za rehabilitaciju Sunce, Zadar

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Javne ustanove, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao Centar Sunce

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.