Centar za rehabilitaciju Sunce, Zadar

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Javne ustanove and Socijalna zaštita, također poznato kao Centar Sunce

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Centar za rehabilitaciju Sunce, Zadar koristeći ovu stranicu.