Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Nada, Karlovac koristeći ovu stranicu.