Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Mali Lošinj

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove and Socijalna zaštita

1 zahtjeva
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?