Za: Centar za socijalnu skrb Korčula Molim navesti podatak o prestancima statusa prava roditelj njegovatelj nositeljima ovog prava sa prebivalištem i...
Za: Centar za socijalnu skrb Korčula Molim navesti podatak o broju korisnika Centra za socijalnu skrb Korčula (dalje u tekstu: Korisnik) sa prebivali...
Za: Centar za socijalnu skrb Korčula Molim navesti broj zahtjeva koje je Centar za socijalnu skrb Korčula zaprimio za priznavanje prava na naknade iz...
IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb
Zahtjev za Centar za socijalnu skrb Korčula od strane Katarina. Komentirao Alumni Sonja dana .

Kašnjenja

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?