Centar za socijalnu skrb Metković Klasa: 011-02/16-02/3 Ur.broj: 2148-38-11—16-2 Metković, 05. rujna 2016.godine Predmet: IT troškovi u 2014.godini...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?