IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb
Odgovor Centar za socijalnu skrb Našice prema Katarina dana .

Djelomično uspješno.

Pojedinačni troškovi CZSS Našice u 2014. godini: SAMSUNG ML 2525 = 4.882,50 kn SAMSUNG ML 1450 = 565,00 kn SAMSUNG MLT 2010 = 2.025,00 CANON LBP 6000,...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?