Centar za studentski standard, Zadar

Javne ustanove, Odgoj, obrazovanje, znanost i sport, tijelo javne vlasti više nije aktivno and unutarnja ustrojstvena jedinica

Centar za studentski standard ustrojbena je jedinica u sastavu Sveučilišta u Zadru. Osnovna djelatnost Centra za studentski standard je organizacija prehrane, smještaja studenata te posredovanje pri zapošljavanju studenata.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.