Za: Državni inspektorat, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavi...
Za: Državni inspektorat, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavi...
Postupanja za uklanjanje gnijezda - siva vrana i vrana gačac
Zahtjev za požurnicom poslan Državni inspektorat, Zagreb od strane Udruga BIOM dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Poštovani, Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informaci...
Popis veterinarskih inspektora u RH
Zahtjev za požurnicom poslan Državni inspektorat, Zagreb od strane lorena herceg dana .

Kašnjenja

Za: Državni inspektorat, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: popis veterinarskih inspektora za...
Informacije o nalazima i rezultatima inspekcijskog nadzora možete zatražiti i od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: http...
Broj prijava zbog prekomjerne buke
Zahtjev za Državni inspektorat, Zagreb od strane Damir Kurtovic. Komentirao Administrator Miroslav dana .

Kašnjenja

Poštovani, u perodu 25.1. - 21.2.2020. portal je privremeno bio nedostupan. S obzirom da je moguće da je tijelo javne vlasti pokušalo poslati odgovor...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?