Nepravilnosti pri izgradnji kanalizacijskog podsustava Mokošica

Stanovnici Mokošice je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Državni inspektorat, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Državni inspektorat, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Stanovnici Mokošice

Za: Državni inspektorat, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Je li po građevinskoj dozvoli (KLASA UP/I-361-03/14-01/11 URBROJ: 2117/01-15/14-16-19) dozvoljena gradnja novog betonskog obalnog zida uz postojeći kameni obalni zid (rivu), pri tom zadirući u more na mjestima i do 40 cm?
Je li dozvoljeno zalijevanje betonom postojećeg obalnog kamenog zida (rive), na mjestima i do 40 cm?
Kako bi po dozvoli obalni zid (riva) trebao izgledati nakon završetka radova?
Kako bi krajolik na dionici radova trebao izgledati nakon završetka radova?
Koji dio u dozvoli na to upućuje?

Postoje li u dozvoli propisane mjere zaštite od zagađenja mora?
Je li dozvoljeno pretakanje, otpuštenje otpadnih tvari u more, pri čemu je more na dionici radova (Plaža Stara Mokošica) zagađeno već dulje od mjesec dana?
Koji dio u dozvoli na to upućuje?

Je li nadzor izvršio nadzor?
Tko još treba izvršiti nadzor obzirom da se radi o zaštićenom području?

Molim da mi se dostavi dozvola kojom je investitoru/izvođaču radova (KLASA UP/I-361-03/14-01/11 URBROJ: 2117/01-15/14-16-19) dopušteno betoniranje postojećeg obalnog kamenog zida (riva) na zaštićenom području.

S poštovanjem,

Stanovnici Mokošice