Postupanja za uklanjanje gnijezda - siva vrana i vrana gačac

Čeka se odgovor na požurnicu Državni inspektorat, Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva.

Za: Državni inspektorat, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

1) Informacije o svim postupanjima Državni Inspektorat izvršio povodom rješenja za protjerivanje i smanjenje brojnog stanja divljači siva vrana (Corvus corone cornix L.) i vrana gačac (Corvus frugilegus L.) u interesu javnog zdravlja i sigurnosti te zaštite flore i faune, izdanih od strane Ministarstva poljoprivrede od 2016. do danas.

Unaprijed se zahvaljujemo na dostavljenim informacijama.

S poštovanjem,
Bolesław Słociński
Udruga Biom

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Državni inspektorat, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Postupanja za uklanjanje gnijezda - siva vrana i vrana gačac'.

Tražimo svu dokumentaciju vezanu uz postupke uklanjanja gnijezda divljači - sive vrane i vrane gačca.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/postu...

S poštovanjem,
Boleslaw Slocinski
Udruga BIOM