Poštovanai, Na Vaš zahtjev dostavljam vam tražene podatke: 1. kapacitet vrtića -do 60 djece u 2. trenutni broj prijavljene djece - 56 3. broj odgajate...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?