Kapacitet i popunjenost vrtića
Odgovor Dječji vrtić Matulji prema Zdenka Radoš dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, U privitku Vam prilažemo obavijest o pravu na pristup informacijama, a u svezi Vašeg upućenog zahtjeva za pristup informacijama elektroničk...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?