Poštovani, naš vrtić ima 3 grupe, dvije 6-satne i jednu 10-satnu grupu. Broj djece koju vrtić može primiti je 75 djece ukupno za 3 grupe, te je toliko...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?