Kapacitet i popunjenost vrtića
Odgovor Dječji vrtić Velika Gorica prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA VELIKA GORICA KLASA: 601-02/19-01/04 URBROJ: 238/31-76-01-19-2 Velika Gorica, 10 listopada 2019. Poštovani, temeljem Zakona...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?