Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju, Pula koristeći ovu stranicu.