Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti Ozana, Zagreb

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Javne ustanove and Socijalna zaštita

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti Ozana, Zagreb koristeći ovu stranicu.