Dnevni boravak djece Dr. Antun Bogdan, Čakovec

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Javne ustanove, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao Dr. Antun Bogdan

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.