Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Javne financije and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Poštovani, Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama koji je u Fondu za naknadu oduzete imovine zaprimljen dana 19. listopada 2016. godine, a...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?