Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Javne financije and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
Poštovani, Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama koji je u Fondu za naknadu oduzete imovine zaprimljen dana 19. listopada 2016. godine, a...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?