Tijela javne vlasti

Pronađeno 17 tijela javne vlasti u kategoriji ‘Javne financije’

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb Drugim imenom DAB.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Državni ured za reviziju, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Financijska agencija, Zagreb Drugim imenom FINA.
8 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb Drugim imenom HANFA.
15 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb Drugim imenom HBOR.
8 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska narodna banka, Zagreb Drugim imenom HNB.
8 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski novčarski zavod, Sveta Nedelja Drugim imenom HNZ. Ovo tijelo javne vlasti je registrirano društvo s ograničenom odgovornošću.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatsko kreditno osiguranje, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ministarstvo financija, Zagreb Drugim imenom MFIN.
33 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Odbor za javni nadzor revizije, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Odbor za standarde financijskog izvještavanja, Zagreb OSFI
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
SKDD-CCP Smart Clear, Zagreb Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb Drugim imenom SAFU. državna-tijela agencije
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Središnje klirinško depozitarno društvo, Zagreb Drugim imenom SKDD. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .

Ne možete naći onaj koji želite?