Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar koristeći ovu stranicu.