Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne Gostinac, Rešetari

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Javne ustanove, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao Gostinac

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.