Gračac Vodovod i odvodnja

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana, U privitku Vam dostavljamo sliku naše oglasne ploča koja se nalazi na samom ulazu u poslovne prostorije "Gračac vodovod i odvodnja" d.o.o....

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?