Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zahtjev je uspješan.

Za: Gračac Vodovod i odvodnja

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

GRACAC VODOVOD, Gračac Vodovod i odvodnja

2 privitaka

Poštovana,

U privitku Vam dostavljamo sliku naše oglasne ploča koja se nalazi na samom ulazu u
poslovne prostorije "Gračac vodovod i odvodnja" d.o.o. i šprancu obavijesti, koja se nalazi
na oglasnoj ploči i iz koje je vidljivo na koji je način moguće dostaviti prigovor.
Također, Obavijest o načinu podnošenja prigovora je objavljena na službenim stranicama
Općine Gračac, koja je ujedno i službena stranica "Gračac vodovod i odvodnja" d.o.o..
Za bilo kakve dodatne informacije možete nas kontaktirati na ovu e-mail adresu.

Lijep pozdrav,
Katica Čolić

prikazati citirane dijelove