Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Mali Lošinj od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Anton Kamalić Poštovani, Zahvaljujem na informacijama. Lijep pozdrav, Sara Maksimović
From: Anton Kamalić <[1][e-mail adresa]> Date: Tue, Jul 11, 2023 at 12:39 PM Subject: Zahtjev pristup informacijama To: [2][e-mail adresa] <[3][e-ma...
From: Anton Kamalić <[1][e-mail adresa]> Date: Tue, Jul 11, 2023 at 10:47 AM Subject: zahtjev - pristup informacije To: [2][e-mail adresa] <[3][e-ma...
Zbrinjavanje plastičnog otpada na Lošinju i okolnim otocima
Zahtjev poslan Grad Mali Lošinj od strane Saša Paparella dana .

Jako kasni

Poštovani, bavim se problemom zbrinjavanja plastičnog otpada na hrvatskim otocima, pa Vas ljubazno molim da mi odgovorite na nekoliko pitanja: 1. P...
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za požurnicom poslan Grad Mali Lošinj od strane HRVOJE ŠIMIČEVIĆ dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Grad Mali Lošinj Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Grad Mal...
Za: Grad Mali Lošinj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: - o javoj objavi vijećničkih pitanja od 2...
Upit o planiranim i provedenim javnim savjetovanjima Grada Mali Lošinj
Zahtjev poslan Grad Mali Lošinj od strane Nerezinac dana .

Jako kasni

Za: Grad Mali Lošinj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email dostavite slijedeće...
Upit o odgovornim službama Grada za komunalni nered otoka Lošinja
Zahtjev poslan Grad Mali Lošinj od strane Nerezinac dana .

Jako kasni

Za: Grad Mali Lošinj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail, dostavite sljedeće:...
Za: Grad Mali Lošinj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email dostavite slijedeće...
Poštovani, U privitku dostavljam traženu informaciju! S poštovanjem, Martina Krajina Mršo, dipl.novinar Predstojnica Ureda gradonačelnika Grad Mal...
Upit o stanju bankovnih računa Grada Malog Lošinja
Zahtjev za požurnicom poslan Grad Mali Lošinj od strane Marko Marulić dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Grad Mali Lošinj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće...
Upit o stanju na računima Grada Malog Lošinj
Zahtjev poslan Grad Mali Lošinj od strane Marko Marulić dana .

Jako kasni

Za: Grad Mali Lošinj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Grad Mali Lošinj od strane Zdenka Radoš dana .

Jako kasni

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Za: Grad Mali Lošinj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće...
Ulaganje u stanogradnju
Odgovor Grad Mali Lošinj prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani gosp. Tikvić,  Dana 04. veljače 2018. godine zaprimili smo Vaš Zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informaciji u kojem tražite da V...
Financiranje medija
Odgovor Grad Mali Lošinj prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana,  u privitku dostavljam tražene informacije. Primite isprike zbog dužeg čekanja odgovora. S poštovanjem,  Martina Krajina Mršo, dipl....
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Dodatna poruka poslana je Grad Mali Lošinj od strane Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

Za: Martina Krajina Poštovana, hvala na dostavljenom odgovoru. S poštovanjem, Lana Podgoršek

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?