Nije javno objavljenoi I Izvješće javne rasptave o prijrdlogu Urbanističkig plana Uređenja UPU Artatore, UPU 5 koja je provedena u razdoblju 7.10.-6.11.2019 .

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Mali Lošinj trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Grad Mali Lošinj

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Informacija koja se traži I Izvješće javne rasptave o prijrdlogu Urbanističkig plana Uređenja UPU Artatore, UPU 5 koja je provedena u razdoblju 7.10.-6.11.2019 kao i odgovore na podnesene primjedbe . Izvješće nije javno dostupno na mrežnim stranicama Grada.
Izvješće nije javno dostupno i nisam dobila odgovore na Prijedloge /primjedbe urbanističkog plana uređenja Artatore ( UPU5 ) predanih 05.11.2019. u ppisarnici Grada

"O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU »Artatore« (UPU 5) provedena je javna rasprava u periodu 7.10.-6.11.2019. Na javnoj su raspravi privatne i pravne osobe (uključujući i MO Artatore) te javnopravna tijela iznijele primjedbe, na temelju čega je sačinjeno i objavljeno izvješće." navodi se u sažetku za javnost objavljene ponovne javne rasprave 14.12.2020