Poštovana gospođo Maksimović, dostavljam sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama u trima privitcima ove e-poruke digitalno potpisanu obavij...
Podrška provedbi građanskog odgoja i obrazovanja
Odgovor Grad Osijek prema Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Poštovana gospođo Maksimović, dostavljam Vam u privitku ove e-poruke obavijest sa zahtijevanim informacijama. Srdačan pozdrav SLUŽBENIK ZA INFOR...
Poštovana gospođo Maksimović, temeljem Vašega zahtjeva za pristup informacijama dostavljam u privitku ove e-poruke digitalno potpisanu obavijest....
Participativno budžetiranje
Dodatna poruka poslana je Grad Osijek od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Goran Trdin Poštovani, Zahvaljujem na informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara - plan i program djelovanja
Zahtjev za požurnicom poslan Grad Osijek od strane Mirna Šostarko dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Grad Osijek Poštovani, podsjećam da je prošao zakonski rok za dostavljanje odgovora na postavljeni upit "Edukativni i informativni turistički...
Program djelovanja Stare pekare
Odgovor Grad Osijek prema Hrvoje Potlimbrzović dana .

Djelomično uspješno.

   Hrvoje Suk, oec. voditelj pododsjeka 1. Pododsjek za administrativne i financijske poslove GRAD OSIJEK Franje Kuhača 9, 31000 Osijek T:  [2]+38...
Poštovani, u prilogu ove e-pošte, dostavljamo tražene informacije.   S poštovanjem,   Hrvoje Suk    Hrvoje Suk, oec. voditelj pododsjeka...
Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima
Odgovor Grad Osijek prema HRVOJE ŠIMIČEVIĆ dana .

Djelomično uspješno.

   Hrvoje Suk, oec. voditelj pododsjeka 1. Pododsjek za administrativne i financijske poslove GRAD OSIJEK Franje Kuhača 9, 31000 Osijek T:  [1]+38...
Upit: Financiranje medija u 2020. i 2021. godini
Odgovor Grad Osijek prema maša Samardžija dana .

Djelomično uspješno.

   Hrvoje Suk, oec. voditelj pododsjeka 1. Pododsjek za administrativne i financijske poslove GRAD OSIJEK Franje Kuhača 9, 31000 Osijek T:  [1]+38...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Grad Osijek prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA +-------------------------------------------+ | | GRAD OSIJEK...
Odgovornost za nezakonitosti Javne nabave - Grad Osijek, javna rasvjeta
Odgovor Grad Osijek prema Danko Vojnovic dana .

Djelomično uspješno.

    Hrvoje Suk,oec. Službenik za informiranje   Ured Gradonačelnika   [1]cid:[email protected]  Grad Osijek Kuhačeva 9 3...
    Hrvoje Suk,oec. Službenik za informiranje   Ured Gradonačelnika   [1]cid:[email protected]  Grad Osijek Kuhačeva 9 3...
Ulaganje u stanogradnju
Odgovor Grad Osijek prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

REPUBLIKA HRVATSKA Osječko-baranjska županija GRAD OSIJEK UR E D GR A D O N A Č ELN I K A KLASA: 008-01/18-01/4 URBROJ: 2158/01-03-02/01-18-02 Osi...
Financiranje medija
Odgovor Grad Osijek prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK URED GRADA Klasa: 008-01/16-01/72 Urbroj: 2158/01-04-03/03-17-05 Osijek,13. studeni 2017....
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Zahtjev za Grad Osijek od strane Lana Podgoršek. Komentirao Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

Odgovor dostavljen putem e-maila, dostupan na sljedećem linku: http://bit.ly/2ktOGi7
Izdvajanja za školske sportske dvorane iz proračuna od 2012. do 2015.
Zahtjev za Grad Osijek od strane Melisa Skender. Komentirao Alumni Sonja dana .

Obrađuje se poštanskim putem

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?