Odgovornost za nezakonitosti Javne nabave - Grad Osijek, javna rasvjeta

Pisani zahtjev podnositelja Danko Vojnovic za Grad Osijek

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Danko Vojnovic

Za: Grad Osijek
Postovani,
Drzavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave dana 02.srpnja
2019. godine donijela je Rjesenje o ponistavanju dijela
dokumentacije o nabavi zahvacenom nezakonitoscu. (broj objave
2019/S 0F2-0018025), sto ste primili sluzbenim putem.

Kao dio teksta Rjesenja, navode se i cinjenice o konzultantskim
uslugama tvrtke Strategija, projektiranje, organizacija d.o.o. iz
Siska uz dokumentaciju iz Grada Osijeka od 2018. godine dostavljenu
temeljem prava na pristup informacijama. Konstatira se ocita
nezakonitost (sklapanje ugovora o konzultantskim uslugama i prije
otvaranja ponuda???). Medjutim, DKOM se potpuno opravdano
proglasava nenadleznim poradi toga sto se u recenom radi o postupku
jednostavne javne nabave i upucuje na internu reviziju Grada
Osijeka (Pravilnik), odnosno tijela kaznenog progona.
PITANJE broj 1.
Je li Grad Osijek poduzeo revizijske i stegovne mjere obzirom na
ocitu nepravilnost postupka od 12.lipnja 2018. godine, odnosno
pokrenuo odgovarajuce kaznene prijave?

Nadalje, u tekstu Rjesenja DKOM-a na stranici broj 8., zaljitelj
izrijekom navodi kako je u stvarnosti dokumentaciju zahvacenu
nezakonitoscu izradio g.Jovic iz ZG projekt d.o.o., odnosno Studio
consulting d.o.o. u namjeri pogodovanja ponudjacu Led elektronika
d.o.o. Sijedom ovoga, zahtijevam odgovor:
PITANJE broj 2.
Jesu li ovi navodi tvrtke Veritas esco d.o.o. iz Splita od 05.
lipnja 2019. godine istiniti? Ukoliko jesu, zahtijevam nadopunu
odgovora koji sam dobio 10.05.2019. godine putem portala "Imamo
pravo znati" kojim Grad Osijek, upucuje i dokumentira (istina, u
nezakonito provedenom postupku) na tvrku iz Siska.
Ukoliko su navodi neistiniti, duzni ste podnijeti kaznenu prijavu
za lazno prijavljivanje protiv poznatoga zaljitelja, odnosno
odgovorne osobe iz Splita.

Slijedeca nepravilnost koja zahtijeva pojasnjenje duznosnika
g.Borisa Pilizote, proizlazi iz cinjenica javno iznosenih
(26.03.2019. u televizijskoj emisiji Pitanje tjedna- "Osijek grad
svjetlosti" Osjecke TV u 01,21 minuti poglavito). Naime, na upit
voditelja emisije, g.Pilizota u funkciji Zamjenika gradonacelnika i
odgovornog za Projekt zamjene javne rasvjete - referira se na
navodnu Studiju izvodljivosti, odnosno tehnicko-ekonomsku analizu
sustava javne rasvjete...
PITANJE broj 3.
Postoji li, doista ta studija, tko je izradio i temeljem kojeg
ugovora? Zasto nije koristena pri izradi Dokumentacije koja je
Rjesenjem DKOM-a ponistena u dijelu obuhvacenom nezakonitoscu? Tko
je ovlasten u sadasnjoj fazi javne nabave dati odgovore i provesti
odluke Drzavne komisije za kontrolu postupaka javne nabave?
Mozebitno ne bi doslo do ponistavanja dijela dokumentacije
zahvacene nezakonitoscu da se znaju odgovori na pitanju koja
upucujem temeljem prava na pristup informacijama.

Kako su odgovori na postavljena pitanja meritorni i s
kaznenopravnog aspekta, duzni ste izvijestiti Opcinsko drzavno
odvjetnistvo u Osijeku, pozivom na broj dopisa KR-US-432/2019. od
03. srpnja 2019. godine - Ureda za suzbijanje korupcije i
organiziranoga kriminaliteta.

S postovanjem,
Danko Vojnovic, Osijek

Spojite s ovim

Od: Hrvoje Suk
Grad Osijek


Attachment image001.jpg
0K Download

Attachment Danko Vojnovic obavijest.pdf
73K Download View as HTML


 

 

Hrvoje Suk,oec.

Službenik za informiranje

 

Ured Gradonačelnika

 

[1]cid:[email protected]  Grad Osijek

Kuhačeva 9

31000 Osijek

 

++385 31 229 226 tel.

++385 31 211 675 fax.

++385 99 3113 894 mob.

 

References

Visible links

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Osijek može: