GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK Osijek, Drinska 16a Osijek, 4.veljače 2019. IGOR VALENTIN PREDMET: Vijeće roditelja u školskoj g...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Graditeljsko-geodetska škola Osijek prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK Osijek, Drinska 16a KLASA: 602-03/16-12/65 URBROJ: 2158-44-16-2 Osijek, 20. rujna 2016 HANNA MOHAR ORGRANIZACI...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?