HEP Plin

Tijelo javne vlasti više nije aktivno i unutarnja ustrojstvena jedinica

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Odgovor HEP Plin prema Ivana Slavenski dana .

Uspješan.

HEP-Plin d.o.o. Zagreb, 18. svibnja 2015. godine 343 PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI HEP-PLINA d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PR...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?