Poštovani, Za zakašnjenjem vam odgovaramo na postavljena pitanja sukladno zakonskim odredbama: 1. Vijeće roditelja za šk. 2017/2018 god. konstituir...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Hotelijersko-turistička škola, Opatija prema Hanna Mohar dana .
Djelomično uspješno.
  Poštovani,   U odgovoru na vaš upit upućujemo vas na web stranicu Hotelijersko-turističke škole Opatija ( www.ss-hotelijersko-turisticka-opa...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?