Poštovani, ovo su traženi podaci: 1) VIjeće roditelja ustrojeno je za 2017./2018. godinu 26. rujna 2017. godine; 2) Broj članova Vijeća - 28 3) Pre...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, sukladno Pravilniku o kućnom redu donešenom 31.08.2009., u članku 9., točka 3. utvrđeno je da ''su učenici dužni dolaziti primjereno odjev...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?