Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove, Poljoprivreda, šumarstvo i veterinarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao HPŠSS

Javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu, te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine donio Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno šumarskoj savjetodavnoj službi. Zakon je objavljen u Narodnim novinama, br. 111 od 12. prosinca 2018.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?