Pregled gospodarstva VSŽ 2019.
Zahtjev poslan Hrvatska gospodarska komora, Zagreb od strane Slobodan Obradović dana .

Kašnjenja

Za: Hrvatska gospodarska komora, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email,...
Poštovani, Prosljeđujemo Vam potonji zahtjev za pravo na pristup informacijama na nadležno postupanje, obzirom Hrvatska gospodarska komora ne posjeduj...
Poštovana, U privitku dostavljamo Pravilnik o radu Hrvatske gospodarske komore. Ne postoji Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u HGK. S poštova...
Pitanje članarine HGK
Odgovor Hrvatska gospodarska komora, Zagreb prema Smiljan Pilipović dana .

Kašnjenja

Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, temeljem Vaših upita dostavljamo Vam sljedeće informacije: a) Sastav Skupštine uređen je...
Poštovani, Izvješćujemo vas kako smo zahtjev ustupili na daljnje postupanje Ministarstvu zaštite okoliša budući ne posjedujemo informaciju. S poštovanj...
Poštovani, U privitku se nalazi Rješenje. S poštovanjem, Snježana Poje Službenik za informiranje Hrvatska gospodarska komora
Katalog zaštićenih informacija
Zahtjev za Hrvatska gospodarska komora, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg. Komentirao Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Postanskim putem zaprimljeno je rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija zalba. Klasa UP/II-008-07/17-01/845 Urbroj 401-01/16-17-01 Zag...
Poštovani, U privitku dostavljamo odgovor na zahtjev o pravu na pristup informacijama. S poštovanjem, Snježana Poje Službenik za informiranje
Popis likvidiranih tvrtki
Odgovor Hrvatska gospodarska komora, Zagreb prema Jelena Prtorić dana .

Odbijen.

Poštovana gđo Prtorić Nastavno na Vaše niže navedene zahtjeve za pristup informacijama u privitku Vam dostavljamo obavijesti. Ljubazno Vas molim potv...
Popis tvrtki nad kojima je otvoren stečajni postupak
Odgovor Hrvatska gospodarska komora, Zagreb prema Jelena Prtorić dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovana, Vezano na Vaš zahtjev, isti je proslijeđen Ministarstvu pravosuđa budući da Hrvatska gospodarska komora ne posjeduje traženu informaciju. S...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?