Akumulacija Miletinac
Zahtjev je poslan za Hrvatske vode, Zagreb od Darko Podravec dana .
Odgovor kasni.
Za: Hrvatske vode, Zagreb Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18....
Za: Hrvatske vode, Zagreb Poštovani, Molimo vas sva izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici, Pazin koja su se provodila u 2018.godini, a naručite...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje