Izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici za 2018. godinu

Marina Ladavac je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatske vode, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Hrvatske vode, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani,

Molimo vas sva izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici, Pazin koja su se
provodila u 2018.godini, a naručitelj istih su Hrvatske vode.

-Da li se neka od tih analiza vode u Pazinčici vršila tijekom ili
nakon perioda istjecanja kamenog mulja s odlagališta Lakote s
ciljem utvrđivanja potencijalne štete ?

S poštovanjem,

u ime građanske inicijative "Naš Potok"
Marina Ladavac

S poštovanjem,

Marina Ladavac