Izgradnja kanalizacijskog podsustava
Zahtjev poslan Hrvatske vode, Zagreb od strane Stanovnici Mokošice dana .

Čeka odgovor.

Za: Hrvatske vode, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite slj...
Izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici za 2018. godinu
Zahtjev poslan Hrvatske vode, Zagreb od strane Marina Ladavac dana .

Kašnjenja

Za: Hrvatske vode, Zagreb Poštovani, Molimo vas sva izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici, Pazin koja su se provodila u 2018.godini, a naručite...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?