Plan zapošljavanja za 2023.godinu
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Anamarija L. dana .

Čeka klasifikaciju.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam da Plan zapošljavanja za Hrvatske vode za 2023. godinu...
Održavanje korita otvorenog kanala općina Raša
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Admira Žakula dana .

Čeka klasifikaciju.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam kako slijedi.   U okviru redovitog godišnjeg održav...
Zahtjev za pristup informacijama
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema HRVOJE ŠIMIČEVIĆ dana .

Kašnjenja

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam kako slijedi.   Izdavanje rješenja o koncesijskoj n...
Izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici za 2018. godinu
Zahtjev poslan Hrvatske vode, Zagreb od strane Marina Ladavac dana .

Kašnjenja

Za: Hrvatske vode, Zagreb Poštovani, Molimo vas sva izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici, Pazin koja su se provodila u 2018.godini, a naručite...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?